Czarne pasy Bytomskiego Klubu Sportowego Taekwon-do "Sonso"

Krzysztof Kloska
(IV DAN) 

Karol Pietruszka
(III DAN)

Ewa Dobkiewicz-Wieczorek     
(II DAN)

Michał Wieczorek 
(II DAN)

Marcin Paś
(I DAN)

Marek Fricowski
(I DAN)

Sławomir Kosmatka
(I DAN)

Oskar Flaszyński
(I DAN)